Web Verzija | 01.06.2017.
Facebook icon

Ugrađeni VNC Server

Svi modeli serija iE, XE, mTV i eMT imaju ugrađeni VNC server koji se po potrebi može aktivirati ili deaktivirati. Koristeći bilo koji besplatan VNC Viewer softver moguće je u lokalnoj mreži daljinski kotrolisati Weintek HMI, kao da se nalazite ispred samog HMI-a.

cMT Viewer (cMT Serija)

cMT Serija HMI-a poseduje besplatan softver za daljinski pristup - cMT-Viewer. cMT-Viewer instalira se sa instalacijom EasyBuilder programskog paketa, a verzija za Andriod uređaje i iOS uređaje dostupna je besplatno sa PlayStore-a.

EasyAccess v2.0 + VNC

EasyAccess v2.0 usluga omogućava da se bilo kom Weintek HMI-u, koji se nalazi na mreži koja ima izlaz na Internet, pristupi sa bilo kog mesta na svetu. Pri tome nisu potrebna nikakva posebna podešavanja mrežne opreme, kao ni posedovanje fiksne IP adrese. Cena trajne aktivacije EasyAccess usluge je 60 Evra + PDV.
Aktivacijom ove usluge kreira se VPN tunel do HMI uređaja koristeći Weintek-ov za to namenjeni server. Kada se sa HMI uređajem ostvari konekcija, koristeći VNC server može mu se pristupiti kao iz lokalne mreže.

EasyAccess v2.0 + cMT Viewer (cMT Serija)

EasyAccess usluga može se aktivirati i na uređajima cMT serije. Po istom principu kao i klasičnom HMI uređaju kreira se konekcija ka cMT uređaju i tada mu se sa bilo kog udaljenog mesta može pristupiti koristeći cMT Viewer kao da se uređaj nalazi u lokalnoj mreži.

Pass-Through funkcija - daljinsko programiranje PLC-a

Pass Through funkcija omogućava da se PLC-u pristupi "kroz" HMI uređaj i na taj način vrši monitoring PLC programa ili njegove izmene. U kombinaciji sa EasyAccess uslugom može se vršiti i daljinsko programiranje PLC-a koji se nalaze bilo gde u svetu, a povezani su na Weintek HMI koji ima aktiviranu EasyAccess uslugu. Kontaktirajte nas za listu podržanih modela PLC-a.