Bosch Rexroth Linearna tehnika

Vođenje i pozicioniranje

Pozicioniranje bilo kog pokretnog objekta zahteva prenos snage i prevazilaženje trenja. Milenijumima čovečanstvo je u tu svrhu koristio valjke i klizače. Ali kako funkcioniše savremeno linearno vođenje?

Linearna tehnologija predstavlja intefejs između stacionarnih i pokretnih delova. Ima funkciju prenosa snage, vođenja mašina i njihovog tačnog pozicioniranja. Linearno vođenje se u suštini može klasifikovati prema prirodi kretanja i zoni kontakta. Stoga, kretanje se može ostvariti duž ose ili rotacijom oko ose – i naziva se linearno ili rotaciono vođenje. Priroda tačke kontakta definiše potpodelu na kotraljajuće, klizajuće i magnetno vođenje.

Kotrljajući elementi su posebno brzi i podnose velika opterećenja dok klizajući imaju odlične karakteristike prigušenja a magnetno vođenje se odlikuje dugim vekom trajanja. Međutim poslednje je poseban slučaj i retko se koristi u praksi.

Linearna tehnika

Profilne vođice

varioflow

Linearna kolica i vođice - kuglična

Novi BSHP (Ball Rail System High Precision) sistem sa povećanim stepenom opterećenja.

 • Patentirani ulazni kanal za najbolje rezultate
 • Duplo duži servisni interval sa optimalnim osobinama rada
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Profilne vođice sa valjčićima RSHP

Nova generacija Rexroth RSHP profilnih vođica sa valjčićima bez pulsiranja.
Sa novim RSHP (Roller Rail System High Precision) Rexroth je proširio svoj asortiman proizvoda sa veoma preciznim vođicama i kolicima koji obezbeđuju optimalan kvalitet zahvaljujući posebno mirnom radu.
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Integrisani merni sistem IMS-A

Vođica i apsolutni merni sistem u jednom: IMS-A sistem integrisanog merenja daje apsolutnu poziciju sa visokim stepenom preciznosti.

 • Sistem visoke preciznosti
 • Induktivni - beskontaktni sistem merenja
 • Velika otpornost na smetnje
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Integrisani merni sistem IMS-I

Vođica i inkrementalni merni sistem u jednom: IMS-I sistem integrisanog merenja daje inkrementalnu poziciju sa visokim stepenom preciznosti.

 • Sistem visoke preciznosti
 • Induktivni - beskontaktni sistem merenja
 • Velika otpornost na smetnje
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Sistemi linearnog kretanja

varioflow

Elektromehanički cilindri EMC

Mehanički sistem u elektromehaničkom cilindru se zasniva na dokazanim planetarnim ili kugličnim zavojnim vretenima sa širokim spektrom kombinacija prečnika i koraka. Zavojno vreteno pretvara obrtni moment u linearno kretanje sa visokom mehanničkom preciznošću. Tokom ovog procesa klipnjača koja je pričvršćena za navrtku vretena se izvlači i uvlači. I matica i klipnjača su vođene unutar kućišta i ne može doći do uvijanja. Opcioni krajnji prekidači služe za ograničenje hoda cilindra tokom rada. Zahvaljujući podmazivanju pomoću masti, EMC zahtevaju minimalno održavanje u dužim vremenskim intervalima.
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Elektromehanički cilindri EMC-Heavy Duty

Pozicioniranje tereta težine više tona u mikrometar, presovanje, spajanje ili snažno zatvaranje za vreme promene sekvence kretanja po potrebi. Novi Rexroth-ovi elektro-mehanički cilindri Heavy Duty (EMC-HD) koriste prednosti novih tehnologija upravljanja i pri velikim silama.
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

CKK višeosni sistemi sa kugličnim zavojnim vretenom

Dizajnirani za širok spektar aplikacija koje se koriste od tehnologije rukovanja materijalima pa do lakših mašinskih obrada aluminijuma i drveta kao u industriji plastike. Rexroth nudi svoje sisteme linearnog kretanja spremne za montažu sa različitim konfiguracijama i upravljačkim sistemima.

 • Maksimalna dužina: do 2.200 mm
 • Maksimalna brzina: do 2.5 m/s
 • Dinamičko opterećenje: do 121.185 N
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

CKR višeosni sistemi sa zupčastim kaišem

Dizajnirani za širok spektar aplikacija koje se koriste od tehnologije rukovanja materijalima pa do lakših mašinskih obrada aluminijuma i drveta kao u industriji plastike. Rexroth nudi svoje sisteme linearnog kretanja spremne za montažu sa različitim konfiguracijama i upravljačkim sistemima.

 • Maksimalna dužina: do 10.200 mm
 • Maksimalna brzina: do 5.0 m/s
 • Dinamičko opterećenje: do 121.185 N
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Zavojna vretena

varioflow

Kuglična zavojna vretena BASA

Kuglična zavojna vretena su efikasna rešenja za preciznu konverziju rotacionog u linearno kretanje. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i obimne inženjerske ekspertize, Rexroth je razvio asortiman proizvoda koji ispunjava najrazličitije zahteve. Bez obzira da li su vam potrebne velike linearne brzine, maksimalna opterećenja ili minimalne instalirane dužine, uvek ćete naći pravo rešenje u širokom spektru Rexroth proizvoda.
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Planetarna zavojna vretena PLSA

Zavojno vreteno sa planetarnim prenosom PLSA je sklop sačinjen od planetarnih prenosnika kao kotrljajućih elemenata. Zavojna vretena sa planetarnim prenosnicima su napravljena za prenos velikih sila. Zavojni valjci (planete) nalaze u kućištu matice vretena, čiji se krajevi nalaze u diskovima sa kružno raspoređenim rupama tako da se mogu rotirati paralelno sa osom vretena uzorokujući linearno kretanje matice duž zavojnog vretena.
Katalog možete preuzeti ovde.
Link na sajt proizvođača.