BOSCH REXROTH

THE DRIVE AND CONTROL COMPANY

Kao kuća automatizacije, Bosch Rexroth Vam nudi sve što je potrebno za Vaše moderne proizvodne pogone. Integracija kretanja, logike i vizuelizacije na različitim platformama pruža mogućnost ekonomične primene od jednostavnih CNC mašina i manipulatora do složenih i fleksibilnih, višeosnih motion-logic aplikacija. Postoje tri tipa platformi: pogonski bazirana rešenja (PLC integrisan u servo regulatoru), PLC kontroler bazirana rešenja kao i PC bazirana rešenja.
Rexroth proizvodi (nekadašnji Indramat, Bosch Automation) iz domena elektro pogona i upravljanja u kombinaciji sa ostalim Rexroth tehnologijama (hidraulika, pneumatika, linearna i montažan tehnika) obezbeđuju međusobno lako povezivanje i visok nivo tehničkih rešenja.

BOSCH REXROTH DISTRIBUTER

rexroth

Proizvodi:

  • Rexroth Linearna tehnika
  • Rexroth Montažna tehnika
  • Rexroth Servo pogoni i motori
  • Rexroth Frekventni regulatori
  • Rexroth PLC
  • Rexrith HMI
  • Softver
  • Obuke i treninzi

Softveri i obuke

Proizvodi

ConverterWorks je softverski paket za podešavanje i dijagnostiku frekventnih regulatora. On omogućava lak pregled svih parametara regulatora i jednostavno čuvanje parametara na računaru, kao i prenos podešavanja na drugi frekventni regulator.
ConverterWorks možete besplatno preuzeti ovde.(48,12MB)
IndraWorks je softverski paket za konfigurisanje servo pogona. Kada je u pitanju servo drajv bez integrisanog PLC-a može se koristiti IndraWorks DS koji je potpuno besplatan. Ovaj softver takođe omogućava čuvanje podešavanja na računaru i prenošenje na drugi servo drajv.
IndraWorks DS možete besplatno preuzeti ovde.(64,38MB)
IndraWorks ML je inženjerski softver namenjen parametriranju i puštanju u rad sistema koji u sebi imaju PLC, HMI i servo uređaje. IndraWorks ML je licencni softverski paket. Kontaktirajte nas za cenu.
Preduzeće UNO-LUX PROCESSING d.o.o. svojim klijentima nudi mogućnost stručnog usavršavanja pohađanjem kurseva i trening programa iz oblasti elektro pogoni i upravljanje pod krovom Rexroth Drive & Control Akademije.
Tehničko znanje i kompetentnost zaposlenih pružaju kompaniji ključnu prednost u globalnoj konkurenciji. Rexroth nudi sveobuhvatan portfolio znanja iz oblasti tehnologija elektro pogona i upravljanja koji se kontinuirano bazira na industrijskoj praksi.
Do sada smo uspešno organizovali nekliko treninga iz oblasti servo pogona i osnove Rexroth PLC-a u specijalizovanim Rexroth učionicama.
Više o aktuelnim obukama možete videti na sajtu proizvođača.

Linearna tehnika

Linearna tehnologija predstavlja intefejs između stacionarnih i pokretnih delova. Ima funkciju prenosa snage, vođenja mašina i njihovog tačnog pozicioniranja. Linearno vođenje se u suštini može klasifikovati prema prirodi kretanja i zoni kontakta. Stoga, kretanje se može ostvariti duž ose ili rotacijom oko ose – i naziva se linearno ili rotaciono vođenje. Priroda tačke kontakta definiše potpodelu na kotraljajuće, klizajuće i magnetno vođenje.
Više o elementima linearne tehnike možete videti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Montažna tehnika

Konstrukcija mašina, sigurnosne barijere itd. su oblasti primene Alu profila. Ergonomska manuelna radna mesta, protok materijala i informacija kao i transport gotovih proizvoda takođe spadaju u grupu proizvoda montažne tehnike. Koristeći sinergiju različitih tehnologija iz ovog programa, Bosch Rexroth je razvio rešenja iz mehatronike, koja integrišu komponente linearne tehnike, servo pogona i upravljanja i pneumatike.
Više o elementima montažne tehnike možete videti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Frekventni regulatori

Nove serije Bosch Rexroth frekventnih regulatora EFC3610 i EFC5610 predstavljaju jednostavno i ekonomično rešenje u različitim aplikacijama. Frekventni regulatori su snage do 90kW uz mogućnost Normal duty i Heavy duty moda rada. Modeli do 22kW imaju ugrađen brake chopper i mains filter. Svi modeli imaju ugrađenu MODBUS RTU komunikaciju i mogućnost proširenja dodatnim I/O ili komunikacionim modulima.
Više o frekventnim regulatorima možete videti ovde.
Link na sajt proizvođača.

Servo motori i pogoni

Bosch Rexroth je najpoznatiji svetski proizvođač servo pogona i motora. U ponudi je veliki broj kompaktnih i modularnih servo sistema (sa integrisanom ili odvojenom napojnom jedinicom), kao i modela namenjenih upravljanju višeosnim sistemima. U ponudi je takođe i veliki broj motora i reduktora, kako rotacionih tako i linearnih namenjenim najraznovrsnijim aplikacijama. Parametriranje servo sistema vrši se pomoću softvera IndraWorks.
Više o servo pogonima možete videti ovde.
Link na sajt proizvođača.

PLC & HMI uređaji

Od Rexroth programabilnih sistema izdvajamo nekoliko serija namenjenim srednjim i velikim sistemima automatskog upravljanja. Ovi sistemi namenjeni su i sistemima motion kontrole i poseduju ugrađen SERCOS protokol za brzu komunikaciju sa servo sistemima. U ponudi su i PC bazirani upravljački sistemi. Parametriranje PLC-a vrši se pomoću softvera IndraWorks i paketa IndraLogic.
Više o PLC uređajima možete videti ovde.
PLC uređaji - link na sajt proizvođača.
HMI uređaji - link na sajt proizvođača.

Aktuelno